Gióp 4:14

Gióp 4:14 KTHD

Nỗi sợ hãi kềm chặt tôi, và xương cốt tôi run lẩy bẩy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 4:14