Gióp 37
KTHD

Gióp 37

37
1“Tim tôi run rẩy trước cảnh tượng uy nghiêm.
Như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.
2Hãy lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời vang rền như sấm,
nghe kỹ âm thanh phát ra từ miệng Ngài
3Chúa phát tiếng vang dội khắp các tầng trời,
phóng chớp nhoáng đến tận cùng mặt đất.
4Rồi có tiếng ầm ầm dữ dội,
Chúa cất giọng uy nghiêm như sấm nổ,
Ngài lên tiếng, cho chớp nhoáng mặc sức tung hoành.
5Tiếng sấm kỳ diệu ấy là giọng nói của Đức Chúa Trời.
Chúng ta không thể tưởng tượng được năng quyền vĩ đại của Ngài.
6Chúa ra lệnh tuyết rơi khắp đất
và truyền cho mưa rơi như thác đổ.
7Chúa đóng dấu trên mỗi bàn tay
để mọi người đều biết công việc Ngài
8Lúc ấy, thú rừng rút lui về động
và ở trong hang hố của mình.
9Chúa sai bão tố thổi từ phương nam,
và lạnh giá đến từ hướng bắc.
10Hơi thở Đức Chúa Trời tạo ra nước đá,
mặt hồ ao đông cứng thành băng.
11Chúa chứa nước đầy ắp trong mây đen kịt,
phân tán các cụm mây mang theo chớp nhoáng,
12Chúa hướng dẫn các đám mây,
vận hành khắp đất để thực thi mệnh lệnh Ngài.
13Chúa khiến những việc xảy ra để sửa phạt loài người
hay Ngài ban phước hạnh tuôn tràn.
14Xin chú ý điều này, thưa anh Gióp.
Hãy đứng yên, chiêm ngưỡng phép lạ diệu kỳ của Đức Chúa Trời!
15Anh có biết làm thế nào Đức Chúa Trời điều khiển bão tố
và cho sấm chớp rực sáng trong mây không?
16Anh có hiểu cách Đức Chúa Trời giữ quân bình các áng mây bay,
công tác diệu kỳ của Đấng Toàn Tri không?
17Khi quần áo anh nóng ấm,
và mặt đất yên tịnh dưới ngọn gió nam,
18Chúa khiến mặt trời phản chiếu sức nóng như tấm gương đồng.
Anh có thể làm được điều đó không?
19Hãy dạy chúng tôi biết phải thưa gì với Đức Chúa Trời.
Chúng tôi quá u mê, chẳng biết trình bày cớ sự.
20Tôi nào dám thưa chuyện với Đức Chúa Trời?
Phải chăng ai mở miệng sẽ bị nuốt mất?
21Chúng ta không thể nhìn thẳng mặt trời,
chiếu rọi trong bầu trời
khi gió dẹp tan các đám mây.
22Từ phương bắc ánh hoàng kim xuất phát,
Đức Chúa Trời đến cách uy nghi đáng sợ.
23Chúng ta không thể đến gần Đấng Toàn Năng;
Đấng Siêu Việt, đầy uy lực,
Đấng Chí Công, không làm điều bất chính.
24Vì thế, cả nhân loại kính sợ Ngài!
Ngài không lưu ý đến người tự cho mình khôn ngoan.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại