Gióp 37:8

Gióp 37:8 KTHD

Lúc ấy, thú rừng rút lui về động và ở trong hang hố của mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share