Gióp 37:5

Gióp 37:5 KTHD

Tiếng sấm kỳ diệu ấy là giọng nói của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tưởng tượng được năng quyền vĩ đại của Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share