Gióp 34
KTHD

Gióp 34

34
Ê-li-hu Buộc Tội Gióp Kiêu Ngạo
1Ê-li-hu tiếp lời:
2“Xin lắng nghe tôi, hỡi những người khôn ngoan.
Xin lưu ý, hỡi những người tri thức.
3Gióp nói: ‘Tai thử lời nó nghe
như miệng phân biệt giữa các thức ăn.’
4Vậy chúng ta hãy cùng nhận thức điều nào phải,
hãy cùng học điều gì tốt lành.
5Vì Gióp đã nói: ‘Tôi vô tội,
nhưng Đức Chúa Trời từ khước lẽ công chính tôi.
6Tôi vô tội, nhưng họ cho tôi là dối trá.
Thương tích tôi không chữa được, dù tôi không có tội.’
7Hãy nói với tôi, có ai giống như Gióp,
uống lời mỉa mai như nước lã?
8Anh ấy chọn làm bạn với kẻ gian.
Và dành thời gian cho kẻ ác.
9Anh ấy còn cho rằng: ‘Tại sao phải tốn thời gian
để làm vui lòng Đức Chúa Trời?’
10Xin lắng nghe tôi, thưa những người thông hiểu.
Mọi người biết rằng Đức Chúa Trời không làm điều ác!
Đấng Toàn Năng không hề làm điều sai.
11Chúa thưởng phạt loài người tùy công việc họ làm.
Chúa đối xử loài người tùy theo cách họ sống.
12Thật Đức Chúa Trời không làm điều sai.
Đấng Toàn Năng chẳng uốn cong công lý.
13Ai ủy quyền cho Ngài quản trị địa cầu?
Giao trách nhiệm cho Ngài điều khiển thế giới?
14Nếu Đức Chúa Trời lấy lại Thần Linh Ngài
và thu hồi hơi thở Ngài,
15thì chúng sinh đều chết chung nhau
và loài người trở về cát bụi.
16Xin hãy nghe, nếu anh là người khôn ngoan.
Xin chú ý những điều tôi nói.
17Đức Chúa Trời có thể thống trị nếu Ngài ghét công lý không?
Anh dám lên án quyền năng công chính sao?
18Vì có ai nói với vua: ‘Ông là kẻ ác,’
và với người quý tộc: ‘Ông là kẻ bất công.’
19Huống chi Chúa không nể vì vua chúa,
hoặc quan tâm đến người giàu hơn người nghèo.
Vì tất cả đều do Ngài tạo dựng.
20Trong khoảnh khắc, họ chết.
Giữa đêm khuya họ qua đời;
đều khuất bóng, không bàn tay người động đến.
21Vì Đức Chúa Trời xem xét cách sống của loài người;
Ngài theo dõi từng việc làm của họ.
22Dù bóng tối mù mịt
cũng không giấu nỗi việc ác trước mắt Chúa.
23Không cần chờ đợi lâu,
chúng ta sẽ đến trước Đức Chúa Trời trong ngày phán xét.
24Chúa dùng sức mạnh đập tan người quyền thế, không cần tra hỏi,
rồi lập người khác lên thay thế.
25Chúa biết rõ việc họ làm,
và ban đêm, Ngài đánh đổ họ và họ bị hủy diệt.
26Chúa kéo họ xuống vì họ làm ác,
trước mắt mọi người.
27Vì họ trở mặt quay lưng với Chúa.
Không quan tâm đến đường lối Ngài.
28Họ khiến người nghèo khó khóc than thấu tận Đức Chúa Trời.
Chúa nghe tiếng kêu van của người nghèo khó.
29Nhưng khi Chúa im lặng,
ai dám khuấy động Ngài?
Còn khi Ngài ẩn mặt, không ai có thể tìm được Ngài,
dù cá nhân hay một quốc gia.
30Chúa ngăn kẻ vô đạo cầm quyền,
và cho dân đen khỏi bị sập bẫy.
31Tại sao con người không thưa với Đức Chúa Trời rằng:
‘Con hối hận, con không làm ác nữa’?
32Hay ‘Con không biết con đã làm điều ác—xin cho con biết.
Con còn gian ác nào, nguyện xin chừa từ đây’?
33Có phải Đức Chúa Trời thưởng phạt theo điều kiện của anh không?
Nhưng anh chẳng chịu ăn năn!
Anh quyết định không phải tôi.
Vậy nên hãy nói ra điều anh biết.
34Những người thông sáng sẽ nói với tôi,
cả những bậc khôn ngoan cũng sẽ nghe tôi nói:
35‘Gióp đã nói lời vô ý thức;
lời lẽ anh ấy thiếu sự hiểu biết’
36Nguyện Gióp bị thử thách đến cùng
vì đã nói như người gian ác.
37Đã phạm tội, anh còn phản loạn;
vỗ tay khinh nhạo,
và gia tăng lời chống Đức Chúa Trời!”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại