Gióp 31
KTHD

Gióp 31

31
Lời Biện Hộ Cuối Cùng của Gióp
1“Tôi đã lập giao ước với mắt tôi,
là đừng nhìn các thiếu nữ.
2Đức Chúa Trời trên trời cao ban gì cho chúng ta?
Chúng ta được cơ nghiệp gì từ Đấng Toàn Năng cao cả?
3Há chẳng phải là họa cho kẻ gian tà
và tai nạn cho người độc ác sao?
4Chẳng lẽ Chúa không thấy mọi việc tôi làm
và mỗi bước tôi đi sao?
5Tôi có dối trá ai
hay lừa gạt người nào không?
6Xin Đức Chúa Trời đem tôi cân trên bàn cân công bằng,
vì Chúa biết lòng tôi ngay thẳng.
7Nếu tôi tẻ tách đường lối Chúa,
hay nếu lòng tôi nổi lên thèm khát những gì mắt tôi thấy,
hoặc nếu tay tôi dính dấp vào tội ác,
8nguyện người khác gặt hái hết hoa lợi tôi gieo.
Và cây cối trong vườn tôi trồng đều bật gốc.
9Nếu lòng tôi còn bị phụ nữ mê hoặc,
hay nếu tôi rình rập vợ người lân cận,
10thì nguyện vợ tôi thuộc về người khác;
và người khác ngủ với nàng.
11Vì dục tình là một điều sỉ nhục,
là tội nặng đáng bị tòa án hình phạt.
12Nó là lửa đốt cháy mọi lối địa ngục.
Và phá đổ cả công trình tôi thu góp.
13Nếu tôi khinh thường quyền của tôi trai tớ gái,
khi họ đến than phiền khiếu nại,
14làm sao tôi còn dám đối mặt Đức Chúa Trời?
Nếu Chúa tra hỏi, tôi biết trả lời sao?
15Vì Đức Chúa Trời dựng nên tôi và đầy tớ tôi.
Chúa tạo cả hai chúng tôi từ lòng mẹ.
16Tôi có từ khước giúp đỡ người nghèo,
hay nghiền nát hy vọng của góa phụ không?
17Tôi có dành ăn một mình
và không chia sẻ thực phẩm cho cô nhi không?
18Không, từ thuở thiếu niên, tôi đã chăm sóc các cô nhi như một người cha,
và cả đời tôi đã nâng đỡ góa phụ.
19Bất cứ khi nào tôi thấy người vô gia cư không quần áo,
và người nghèo không mảnh áo che thân,
20chẳng lẽ họ không chúc phước cho tôi,
vì đã cung cấp cho họ quần áo len giữ được ấm áp sao?
21Nếu tôi đưa tay hại các cô nhi,
và ỷ lại quyền thế giữa phiên tòa,
22nguyện vai tôi lìa khỏi thân!
Và cánh tay đứt rời nơi cùi chõ!
23Thà bị tật nguyền như thế còn hơn bị Đức Chúa Trời phạt.
Vì nếu uy nghi Ngài chống lại tôi, tôi còn gì hy vọng?
24Tôi để lòng tin cậy nơi bạc tiền,
hay cảm thấy an toàn vì vàng của tôi không?
25Có phải tôi hân hoan vì nhiều của cải,
và mọi thứ tôi tạo nên không?
26Chẳng phải tôi thấy ánh mặt trời trên cao,
hay nhìn ánh trăng chiếu sáng đường đi,
27mà hồn tôi bị mê hoặc
đưa tay tôi gửi cho chúng cái hôn gió sao?
28Nếu vậy, thì tội tôi đáng bị tòa xét xử,
vì như thế là chối bỏ Đức Chúa Trời của các tầng trời.
29Tôi có vui mừng khi thấy kẻ thù bị lâm nạn,
hay đắc chí khi tai họa đến trong đường họ không?
30Không, tôi không cho phép miệng tôi hành tội bất cứ ai
hay nguyền rủa sinh mạng họ.
31Đầy tớ tôi chẳng bao giờ nói:
‘Ông ấy để người khác phải đói.’
32Tôi chưa bao giờ quay lưng với người xa lạ
nhưng luôn mở rộng cửa đón tiếp mọi người.
33Tôi có che giấu tội mình như người khác làm,
chôn chặt gian ác tận đáy lòng không?
34Chẳng lẽ tôi phải sợ hãi đám đông,
hoặc run rẩy vì họ chê cười,
nên tôi phải im lặng và trốn sau cánh cửa sao?
35Ước gì có ai chịu lắng nghe tôi!
Tôi sẽ ký tên vào bản bào chữa của tôi.
Xin Đấng Toàn Năng vui lòng giải đáp.
Hay cho kẻ cáo tội tôi viết cáo trạng!
36Nếu được thế, tôi sẽ xin đeo cáo trạng ấy trên vai.
Hoặc đội trên đầu như cái mão.
37Tôi sẽ xin khai với Chúa những việc tôi đã làm.
Tôi sẽ đến trước Chúa như một hoàng tử.
38Nếu đất vườn tôi lên tiếng tố cáo
và tất cả luống cày cùng nhau than khóc,
39hay nếu tôi đã cướp đoạt hoa lợi
hay gây ra cái chết cho chủ nó,
40thì xin cho gai gốc mọc lên thay cho lúa mì
và cỏ dại thay chỗ của lúa mạch.”
Lời của Gióp đến đây là hết.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại