Gióp 29:9

Gióp 29:9 KTHD

Các hoàng tử đứng lên im tiếng, và lấy tay che miệng lại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share