Gióp 29:7

Gióp 29:7 KTHD

Thời ấy, khi tôi ra cổng thành và chọn ngồi giữa những lãnh đạo danh dự.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share