Gióp 29:24

Gióp 29:24 KTHD

Khi họ nản lòng tôi cười với họ. Mặt tôi rạng rỡ làm khích lệ họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share