Gióp 29:18

Gióp 29:18 KTHD

Tôi tự bảo: ‘Chắc tôi sẽ được chết trong nhà tôi, khi những ngày của tôi đã nhiều như cát.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share