Gióp 29:12

Gióp 29:12 KTHD

Vì tôi giải cứu người nghèo khổ khi họ cần đến, và trẻ mồ côi cần nơi nương tựa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share