Gióp 2:13

Gióp 2:13 KTHD

Rồi họ ngồi xuống đất bên cạnh Gióp suốt bảy ngày và bảy đêm. Không ai nói một lời nào với Gióp, vì họ thấy nỗi đau khổ của ông quá lớn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share