Gióp 2:1

Gióp 2:1 KTHD

Một ngày kia, các thiên sứ lại đến chầu Chúa Hằng Hữu, Sa-tan cũng đến với họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share