Gióp 19:23

Gióp 19:23 KTHD

Ôi, ước gì các lời tôi được ghi lại Ôi, ước gì nó được khắc vào bia đá
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share