Gióp 19:15

Gióp 19:15 KTHD

Đầy tớ nam lẫn nữ kể tôi là khách lạ. Coi tôi như ngoại kiều.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 19:15