Gióp 19:13

Gióp 19:13 KTHD

Do Chúa khiến, anh em đều xa lánh, người quen tôi, nay đều ngoảnh mặt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 19:13