Giê-rê-mi 30
KTHD

Giê-rê-mi 30

30
Lời Hứa Giải Thoát
1Chúa Hằng Hữu ban một sứ điệp khác cho Giê-rê-mi. Chúa phán: 2“Đây là điều Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, phán: Hãy ghi chép để lưu giữ mọi lời Ta đã phán dạy con, Giê-rê-mi. 3Vì kỳ hạn đang đến, khi ấy Ta sẽ phục hưng dân Ta, cả Ít-ra-ên và Giu-đa. Ta sẽ cho họ hồi hương, cho họ lấy lại quyền sở hữu đất mà Ta đã ban cho tổ phụ họ, và họ sẽ an cư lạc nghiệp trên đất nước này. Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán vậy!”
4Đây là sứ điệp Chúa Hằng Hữu ban, liên quan đến Ít-ra-ên và Giu-đa. 5Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Ta nghe tiếng khóc sợ hãi;
tiếng kinh hoàng, chẳng phải tiếng bình an.
6Để Ta đặt câu hỏi này:
Đàn ông có sinh em bé được không?
Thế tại sao chúng đứng tại đó, mặt tái ngắt,
hai tay ôm chặt bụng
như đàn bà trong cơn chuyển dạ?
7Không có ngày nào khủng khiếp như vậy.
Đó là ngày rối loạn cho Ít-ra-ên#30:7 Gia-cốp dân Ta.
Tuy nhiên, cuối cùng họ sẽ được giải cứu!”
8Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán:
“Vì trong ngày ấy,
Ta sẽ bẻ gãy cái ách đè nặng trên cổ họ
và đập tan xiềng xích của quân thù.
Các dân tộc nước ngoài sẽ không còn là chủ họ nữa.
9Vì dân Ta sẽ phục vụ Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của họ
và Vua của họ thuộc dòng Đa-vít—
tức Vua mà Ta sẽ dấy lên cho họ.
10Vậy nên đừng sợ hãi, hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta;
đừng kinh hoàng, hỡi Ít-ra-ên!”
Chúa Hằng Hữu phán vậy.
“Vì Ta sẽ cho các con từ các nước xa xôi trở về quê hương.
Ta sẽ đem dòng dõi các con trở về từ đất lưu đày.
Ít-ra-ên sẽ trở lại cuộc sống hòa bình và yên tĩnh,
và không còn bị ai đe dọa khủng bố nữa.
11Vì Ta ở với các con luôn và sẽ cứu các con,”
Chúa Hằng Hữu phán vậy.
“Ta sẽ triệt tiêu các nước, nơi mà Ta đã phân tán các con,
nhưng Ta sẽ không tiêu diệt các con hoàn toàn.
Ta sẽ sửa phạt các con, nhưng trong công chính;
Ta không thể bỏ qua cho các con.”
12Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Thương tích của các con không thể chữa lành—
vết thương của các con thật trầm trọng.
13Không ai cứu giúp các con
hay băng bó thương tích của các con.
Không thuốc nào có thể chữa lành các con.
14Tất cả người yêu—đồng minh của các con—đều bỏ các con
và không thèm lưu ý đến các con nữa.
Ta đã gây thương tích cho các con cách tàn nhẫn,
như Ta là kẻ thù của các con.
Vì gian ác các con quá nhiều,
tội lỗi các con quá lớn.
15Tại sao các con kêu la vì hình phạt mình—
vết thương này không chữa lành được sao?
Ta đã hình phạt các con
vì gian ác các con quá nhiều
và tội lỗi các con quá lớn.
16Nhưng tất cả những ai ăn nuốt các con thì chính họ sẽ bị ăn nuốt,
tất cả quân thù các con sẽ bị bắt lưu đày.
Những ai cướp giật các con sẽ bị cướp giật,
và những ai tấn công các con sẽ bị tấn công.
17Ta sẽ phục hồi sức khỏe các con
và chữa lành vết thương các con,” Chúa Hằng Hữu phán vậy.
“Vì các con từng bị gọi là kẻ bị ruồng bỏ—
‘Si-ôn không ai quan tâm đến.’”
18Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Đến ngày Ta cho Ít-ra-ên hồi hương từ xứ lưu đày
và phục hồi thân phận của họ,
Giê-ru-sa-lem sẽ được tái thiết trên đống hoang tàn đổ nát,
và các cung điện sẽ dựng lên như ngày xưa.
19Nơi đó, sẽ vang lên lời vui mừng và bài ca cảm tạ,
Ta sẽ gia tăng số dân Ta, không còn suy giảm nữa;
Ta sẽ khiến họ được tôn trọng, không còn yếu hèn nữa.#30:19 Ctd không còn nhỏ nhoi
20Dòng dõi họ sẽ cường thịnh như thuở xưa.
Quốc dân họ sẽ được vững lập trước mặt Ta,
và Ta sẽ trừng phạt những ai phá hoại họ.
21Họ sẽ có người cai trị của riêng họ một lần nữa,
và người ấy sẽ ra đến từ dân tộc của họ.
Ta sẽ cho người ấy đến gần Ta,” Chúa Hằng Hữu phán,
“vì ai dám đến gần Ta trừ khi Ta cho phép?#30:21 Lời tiên tri này chỉ về các lãnh đạo sau thời kỳ lưu đày vừa làm vua vừa giữ chức tế lễ tối cao
22Các con sẽ làm dân Ta,
và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các con.”
23Kìa! Cơn giận của Chúa Hằng Hữu phừng lên như bão tố,
một cơn gió dữ dội quay cuồng trên đầu kẻ ác.
24Cơn thịnh nộ của Chúa Hằng Hữu sẽ không nguôi
cho đến khi hoàn tất đúng chương trình Ngài dự định.
Trong những ngày sắp đến
các ngươi sẽ hiểu tất cả về sứ điệp này.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.