Giê-rê-mi 12
KTHD

Giê-rê-mi 12

12
Giê-rê-mi Thắc Mắc về Công Lý của Chúa Hằng Hữu
1Lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài luôn xét xử công minh
mỗi khi con đến hầu tòa của Chúa.
Tuy nhiên, con xin trình bày một lời khiếu nại:
Tại sao người gian ác hưng thịnh?
Tại sao bọn phản trắc reo mừng sung sướng?
2Ngài trồng chúng nó,
chúng đâm rễ và nẩy lộc.
Miệng chúng luôn luôn nhắc đến Chúa,
nhưng lòng chúng xa cách Ngài.
3Lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài biết rõ con,
Ngài nhìn thấy con và tra xét tư tưởng con.
Xin Chúa kéo dân này đi như đàn chiên bị đưa đi làm thịt!
Để riêng chúng ra cho lò sát sinh!
4Đất nước này sẽ còn khóc than đến bao lâu?
Ngay cả cây cỏ đồng nội phải khô héo.
Các thú rừng và chim chóc bị quét sạch
vì sự gian ác lan tràn trong xứ.
Thế mà chúng vẫn nói:
“Chúa Hằng Hữu sẽ không thấy kết cuộc của chúng ta!”
Chúa Hằng Hữu Đáp Lời Giê-rê-mi
5“Nếu con chạy đua với người, mà còn mỏi mệt,
làm sao đua nổi với ngựa?
Đi giữa đất bằng, con còn vấp ngã,
làm sao con qua nổi rừng rậm Giô-đan?
6Chính anh em con, gia đình con
còn trở mặt chống nghịch con.
Họ âm mưu xúi quần chúng sát hại con.
Con đừng tin chúng
dù chúng nói những lời ngon ngọt.
7Ta đã bỏ dân Ta, tức là cơ nghiệp Ta.
Ta đã giao nạp những người thân yêu cho quân thù của chúng.
8Dân Ta chọn đã kêu rống nghịch lại Ta như sư tử trong rừng,
vì vậy Ta ghét chúng nó.
9Dân Ta chọn hành động như kên kên vằn vện,
nhưng chính chúng bị kên kên vây quanh.
Hay gom các thú rừng đến rúc rỉa thịt chúng nó!
10Nhiều người chăn đã phá hoại vườn nho Ta,
giẫm đạp những cây nho,
biến khu vườn đẹp đẽ thành đồng hoang hiu quạnh.
11Chúng đã làm đất ấy ra hoang tàn;
Ta nghe tiếng nó khóc than rên rỉ.
Khắp đất điêu tàn,
không một ai lưu ý.
12Trên các đồi trọc,
có thể thấy quân thù đang cướp phá.
Lưỡi gươm của Chúa Hằng Hữu tàn sát dân,
từ đầu nước này đến nước khác.
Không một ai thoát khỏi!
13Dân Ta gieo giống lúa mì
nhưng chỉ gặt gai gốc.
Chúng làm việc đầu tắt mặt tối,
nhưng chẳng thu hoạch được gì.
Chúng sẽ gặt hái mùa màng của tủi hổ
vì cơn thịnh nộ phừng phừng của Chúa Hằng Hữu.”
Sứ Điệp cho Láng Giềng của Ít-ra-ên
14Này, đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: “Ta sẽ bứng khỏi đất tất cả dân tộc gian ác đã chiếm đoạt sản nghiệp mà Ta đã ban cho Ít-ra-ên, dân Ta. Và Ta sẽ bứng nhà Giu-đa ra khỏi chúng. 15Nhưng về sau, Ta sẽ quay lại và tỏ lòng thương xót chúng. Ta sẽ đem chúng về quê hương, cho mỗi dân tộc được hưởng cơ nghiệp của mình. 16Nếu các dân tộc này học hỏi nhanh chóng đường lối của dân Ta, và nhân danh Ta mà thề rằng: ‘Thật như Chúa Hằng Hữu hằng sống’ (như cách chúng dạy dân Ta thề trước Ba-anh), khi ấy chúng sẽ được vững lập giữa dân Ta. 17Nhưng dân tộc nào không vâng lời Ta sẽ bị bứng lên và tiêu diệt. Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán vậy!”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại