Thẩm Phán 8:9

Thẩm Phán 8:9 KTHD

Ông nói với người Phê-ni-ên: “Khi ta chiến thắng trở về, ta sẽ phá đổ cái tháp này.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share