Thẩm Phán 8:7

Thẩm Phán 8:7 KTHD

Ghi-đê-ôn đáp: “Thế thì khi Chúa Hằng Hữu cho ta bắt được Xê-bách và Xanh-mu-na, ta sẽ trở lại, rồi lấy gai hoang mạc đánh xé thịt các người ra.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share