Thẩm Phán 8:5

Thẩm Phán 8:5 KTHD

Đến Su-cốt, ông yêu cầu dân chúng: “Xin cấp cho quân ta một ít bánh, vì họ đói lả, trong khi đó tôi phải đuổi theo hai vua Ma-đi-an là Xê-bách và Xanh-mu-na.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share