Thẩm Phán 8:4

Thẩm Phán 8:4 KTHD

Ghi-đê-ôn qua Sông Giô-đan với 300 quân, dù mệt mỏi lắm, nhưng vẫn đuổi theo quân địch.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share