Thẩm Phán 8:34

Thẩm Phán 8:34 KTHD

Họ không còn nhớ đến Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời, Đấng đã giải cứu họ khỏi tay quân thù sống chung quanh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share