Thẩm Phán 8:32

Thẩm Phán 8:32 KTHD

Ghi-đê-ôn qua đời vào lúc tuổi cao, được chôn trong mộ của cha mình là Giô-ách, tại Óp-ra, địa phận của đại tộc A-bi-ê-xe.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share