Thẩm Phán 8:31

Thẩm Phán 8:31 KTHD

Ông còn có vợ bé ở Si-chem, bà này cũng sinh được một con trai tên là A-bi-mê-léc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share