Thẩm Phán 8:30

Thẩm Phán 8:30 KTHD

Ông có bảy mươi con trai, vì nhiều vợ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share