Thẩm Phán 8:3

Thẩm Phán 8:3 KTHD

Đức Chúa Trời đã cho anh em bắt được Ô-rép và Xê-ép là hai thủ lĩnh của Ma-đi-an, công của anh em lớn lắm, chúng tôi đâu có công trạng gì sánh nổi?” Nghe thế, họ mới nguôi giận.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share