Thẩm Phán 8:26

Thẩm Phán 8:26 KTHD

Tổng số vàng nặng tương đương với 19,4 ký, không kể các vòng cổ, đồ trang sức, áo màu tím của các vua Ma-đi-an mặc, cùng đồ đeo nơi cổ lạc đà họ cưỡi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share