Thẩm Phán 8:25

Thẩm Phán 8:25 KTHD

Họ đáp: “Chúng tôi sẵn lòng!” Rồi họ trải một cái áo ra, bỏ tất cả vòng vàng thu được vào đó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share