Thẩm Phán 8:19

Thẩm Phán 8:19 KTHD

Ghi-đê-ôn nói: “Họ là anh em ta, là con của mẹ ta. Thật như Chúa Hằng Hữu Hằng Sống, ta sẽ không giết các người nếu các người không giết họ.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share