Thẩm Phán 8:18

Thẩm Phán 8:18 KTHD

Ghi-đê-ôn hỏi Xê-bách và Xanh-mu-na: “Những người bị các ngươi giết ở Tha-bô hình dáng như thế nào?” Họ đáp: “Họ trông giống như ông, như các hoàng tử vậy.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share