Thẩm Phán 8:17

Thẩm Phán 8:17 KTHD

Ông cũng phá đổ tháp Phê-ni-ên và giết tất cả trai tráng trong thành.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share