Thẩm Phán 8:14

Thẩm Phán 8:14 KTHD

Ông bắt một thanh niên người Su-cốt và bắt người này viết ra tên của bảy mươi bảy người lãnh đạo Su-cốt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share