Thẩm Phán 8:13

Thẩm Phán 8:13 KTHD

Chiến thắng xong, Ghi-đê-ôn theo đường đèo Hê-re quay về.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share