Thẩm Phán 8:12

Thẩm Phán 8:12 KTHD

Xê-bách và Xanh-mu-na, hai vua Ma-đi-an, chạy trốn; Ghi-đê-ôn đuổi theo bắt được, còn quân của hai vua ấy bị đánh tan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share