Thẩm Phán 8:11

Thẩm Phán 8:11 KTHD

Ghi-đê-ôn theo đường của bọn du mục ở phía đông Nô-bách và Giô-bê-ha, bất ngờ tấn công địch quân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share