Thẩm Phán 8:1

Thẩm Phán 8:1 KTHD

Lúc ấy người Ép-ra-im hỏi Ghi-đê-ôn: “Tại sao ông đối xử với chúng tôi như vậy? Sao ông không gọi chúng tôi ngày ông khởi binh đánh Ma-đi-an?” Và họ trách móc Ghi-đê-ôn nặng nề.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share