Thẩm Phán 7:9

Thẩm Phán 7:9 KTHD

Ngay đêm ấy, Chúa Hằng Hữu ra lệnh: “Hãy chỗi dậy! Tấn công trại quân Ma-đi-an. Ta sẽ cho các ngươi chiến thắng chúng!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share