Thẩm Phán 7:8

Thẩm Phán 7:8 KTHD

Ghi-đê-ôn cho tất cả người Ít-ra-ên về, chỉ giữ lại 300 người mà thôi. Những người này lấy lương thực và cầm kèn trong tay. Quân Ma-đi-an đóng trại trong thung lũng, phía dưới trại của Ghi-đê-ôn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share