Thẩm Phán 7:5

Thẩm Phán 7:5 KTHD

Khi Ghi-đê-ôn dẫn họ xuống nước, Chúa Hằng Hữu phán bảo ông: “Ngươi để những người dùng tay vốc nước, rồi lấy lưỡi liếm như chó sang một bên, và những người quỳ xuống để uống sang một bên khác.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share