Thẩm Phán 7:4

Thẩm Phán 7:4 KTHD

Nhưng Chúa Hằng Hữu lại phán với Ghi-đê-ôn: “Vẫn còn đông quá! Hãy đem họ xuống dưới suối, Ta sẽ thử họ để định đoạt người nào sẽ đi với ngươi và người nào không phải đi.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share