Thẩm Phán 7:21

Thẩm Phán 7:21 KTHD

Họ cứ đứng tại chỗ quanh trại và nhìn quân Ma-đi-an chạy tán loạn, vừa kêu la vừa tìm đường tẩu thoát.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share