Thẩm Phán 7:19

Thẩm Phán 7:19 KTHD

Vào nửa đêm, Ghi-đê-ôn dẫn 100 quân lẻn đến bên ngoài trại quân Ma-đi-an. Ngay lúc lính canh vừa đổi phiên, họ thổi kèn, đập vỡ bình cầm nơi tay.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share