Thẩm Phán 7:12

Thẩm Phán 7:12 KTHD

Quân đội Ma-đi-an, A-ma-léc, và quân của các dân miền đông đóng dưới thung lũng đông như châu chấu. Bầy lạc đà của họ cũng đông như cát biển—đếm không xuể!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share