Thẩm Phán 7:10

Thẩm Phán 7:10 KTHD

Nhưng nếu ngươi còn lo sợ, thì dẫn theo Phu-ra, đầy tớ ngươi, đến trại quân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share