Thẩm Phán 12:7

Thẩm Phán 12:7 KTHD

Giép-thê làm phán quan Ít-ra-ên trong sáu năm. Ông qua đời, được chôn trong thành ở Ga-la-át.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thẩm Phán 12:7