Thẩm Phán 12:2

Thẩm Phán 12:2 KTHD

Giép-thê trả lời: “Tôi đã xin các anh tiếp viện từ lúc bắt đầu cuộc chiến, nhưng các anh đã từ chối! Các anh đã không giúp chúng tôi chống lại quân Am-môn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thẩm Phán 12:2