Thẩm Phán 12:14

Thẩm Phán 12:14 KTHD

Ông có bốn mươi con trai và ba mươi cháu trai, mỗi người cưỡi một con lừa. Ông làm phán quan Ít-ra-ên được tám năm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thẩm Phán 12:14