Thẩm Phán 12:12

Thẩm Phán 12:12 KTHD

Khi qua đời, ông được chôn tại A-gia-lôn trong đất Sa-bu-luân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thẩm Phán 12:12