Thẩm Phán 12:11

Thẩm Phán 12:11 KTHD

Sau khi Íp-san chết, Ê-lôn, người Sa-bu-luân, làm phán quan Ít-ra-ên được mười năm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thẩm Phán 12:11